Liczba odwiedzin strony: 21223 Osób na stronie: 2
 

Achramowicz Weronika. Kancelaria radcy
prawnego

 
 
Achramowicz Weronika. Kancelaria radcy
prawnego
 
Bobrowiecka 3a lok. 112
00-728 Warszawa
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 28 poz. 142 - Zmiana ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) w art. 19 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: "7.  W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich...
Monitor Polski 2009 Nr 24 poz. 314 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2008 r. o nadaniu orderu (M.P. z dnia 20 kwietnia 2009 r.) Rej. 217/2008 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z...